تبلیغات
خوبترین ها - پرچم ایران از ابتدا تا الان
تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 06:18 ب.ظ | نویسنده : محمد متین نجات بخش
----------------------------------------------------
دوره اساطیری
درفش كاویانی ، نمادی از كاوه آهنگر ، فریدون و جمشید
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
هخامنشیان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
كوروش بزرگ
درفش به جا مانده از كوروش بزرگ
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون

دیگر درفش های هخامنشیان:
فروهر آراسته شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
اشكانیان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
ساسانیان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
سیاه جامگان
رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی
عكس هایی از پرچم های
ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
سرخ جامگان
رنگ سرخ نماد پیروان بابك خرم دین
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
غزنویان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
سلجوقیان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
تیموریان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
دوران صفویه
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
دوران صفویه
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
پرچم شاه اسماعیل
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
افشاریان
عكس هایی از
پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
افشاریان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
دوران زندیه
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
دوران قاجار
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
پرچم دوره آقا محمد خان
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از
ابتدا تا كنون
پرچم دوره محمد شاه
عكس پرچم های ایران از ابتدا تا كنون در دوران ناصرالدین شاه ، مشروطیت و پهلوی
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
دوران پهلوی
در برخی از درفش های دوره پهلوی تاج پهلوی دیده می شود
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
www.dordone.com پرچم های دیدنی ایران از ابتدا تا كنون
جمهوری اسلامی
عكس هایی از پرچم های ایران از ابتدای تاریخ تا كنون ، www.irannaz.com
طبقه بندی: نکات علمی و.....، 
برچسب ها: پرچم ایران، پرچم، درفش،  

  • تینا تولز
  • فال حافظ
  • کارت شارژ همراه اول